Søknad om støtte

Vi trenger å vite litt mer om hva du skal søke støtte til

Allmennyttige og samfunnsnyttige formål

Du kan søke støtte hos Olav Thon Stiftelsen og Olav Thons Legat. Vi vil veilede deg til riktig stiftelse i neste steg.

Forskning (Muskel- og skjelettformål)

Fremragende undervisning

DNT